Ferma Frâncești, partener Fermier în țara mea. Mai multe despre Fermier în țara mea aici
Ferma Frâncești, partener Fermier în țara mea. Mai multe despre Fermier în țara mea aici

Comunicat de presă | Diversificarea activității societății FERMA FRÂNCEȘTI SRL prin achiziția de active corporale și necorporale pentru dotarea unei fabrici de producție peleți

0

Data: Decembrie 2023

Tipul materialului: Anunț de presă la finalizarea implementării

Titlul proiectului: Diversificarea activității societății FERMA FRÂNCEȘTI SRL prin achiziția de active corporale și necorporale pentru dotarea unei fabrici de producție peleți

Numele beneficiarului: FERMA FRÂNCEȘTI SRL

Obiectivul general al proiectului: este diversificarea activității societății FERMA FRÂNCEȘTI SRL prin achiziție de active corporale și necorporale, respectiv introducerea pe piață și în cadrul firmei a următoarelor produse:

  • Peleți pentru foc
  • Peleți pentru așternutul animalelor

Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dotarea unei unități noi cu active corporale și necorporale pentru producția de peleți pentru foc și pentru așternutul animalelor, activitate conform codului CAEN 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;
  • Introducerea de 2 produse noi ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul societății cu ajutorul noului flux;
  • Asigurarea egalității de șanse prin angajarea unei persoane din categorii de persoane defavorizate in perioada de implementare avproiectului si cresterea eficientei energetice prin achizitionarea de instalatii care folosec surse de energie regenerabilă.

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): 8.256.646,89 lei

Valoarea totala a finantarii nerambursabile: 4.809.999,99 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR conform contractului de finantare: 4.088.499,99 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 721.500,00 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.04.2020 și 31.12.2023

Cod MySMIS: 138426

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro. De asemenea, pentru detalii legate de Progmului Operațional Regional 2014-2020, puteți accesa www.inforegio.ro sau www.facebook.com/inforegio.ro.

FERMA FRÂNCEȘTI SRL

Adresa: Sat Băbeni-Oltețu, Comuna Diculești, FN, Județul Vâlcea

Cod Unic de Înregistrare: RO 27137361

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J38/229/05.07.2010

Contact: alin.ancuta@fermafrancesti.ro, tel: 0735789624

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020