Ferma Frâncești, partener Fermier în țara mea. Mai multe despre Fermier în țara mea aici
Ferma Frâncești, partener Fermier în țara mea. Mai multe despre Fermier în țara mea aici

Diversificarea activității societății FERMA FRÂNCEȘTI SRL prin achiziția de active corporale și necorporale pentru dotarea unei fabrici de producție peleți

0

Titlu proiect: „Diversificarea activității societății FERMA FRÂNCEȘTI SRL prin achiziția de active corporale și necorporale pentru dotarea unei fabrici de producție peleți”

Numele beneficiarului: FERMA FRÂNCEȘTI SRL

Obiectivul general al proiectului: este diversificarea activității societății FERMA FRÂNCEȘTI S.R.L. prin achiziție de active corporale și necorporale, respectiv introducerea pe piață și în cadrul firmei a următoarelor produse:

  • Peleți pentru foc;
  • Peleți pentru așternutul animalelor.

Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dotarea unei unități noi cu active corporale și necorporale pentru producția de peleți pentru foc și pentru așternutul animalelor, activitate conform codului CAEN 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite,
  • Introducerea de 2 produse noi ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul societății cu ajutorul noului flux tehnologic.
  • Asigurarea egalității de șanse prin angajarea unei persoane din categorii de persoane defavorizate în perioada de implementare a proiectului și creșterea eficienței energetice prin achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie regenerabilă;

Rezultatele care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:

  • O unitate dotată cu active corporale și necoporale pentru producția de peleți pentru foc și pentru așternutul animalelor;
  • 2 produse noi (peleți pentru foc și peleți pentru așternutul animalelor) obținute până la finalizarea implementării;
  • Minim o persoană din categorii de persoane defavorizate, angajată în perioada de implementare a proiectului și eficiență energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a utilizării instalațiilor care folosesc surse de energie regenerabilă.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.04.2020 – 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 8.256.646,89 lei

Valoarea totală a finanțării nerambursabile: 4.809.999,99 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR conform contractului de finanțare: 4.088.499,99 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 721.500,00 lei

Codul MySMIS: 138426

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro. De asemenea, pentru detalii legate de Programului Operațional Regional 2014-2020, puteți accesa www.inforegio.ro sau www.facebook.com/inforegio.ro.

FERMA FRÂNCEȘTI SRL

Adresa: Sat Băbeni-Oltețu, Comuna Diculești, FN, Județul Vâlcea

Cod Unic de Înregistrare: RO 27137361

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J38/229/05.07.2010

Contact: alin.ancuta@fermafrancesti.ro, tel: 0735789624

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020